•  
  •  
 

Original Article in English

Korman, H., De Jong, P., & Jordan, S. S. (2020). Steve de Shazer’s theory development. Journal of Solution Focused Practices, 4(2). https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol4/iss2/5

Abstract

Denna artikel följer utvecklingen av Steve de Shazer teoretiska tänkande från 1969 fram till hans bortgång 2005. Efter att ha granskat hans definition av "teori", har vi organiserat utvecklingen av hans teorier i 4 faser, och i varje fas försökt extrahera axiom som han fortsatt att hålla fram till sin död. För varje axiom anger vi hur det är grundläggande för en förståelse av lösningsfokuserad korttidsterapi och hur det bidrar till att skilja lösningsfokus från andra samtalsterapier. Vi försöker stanna nära de Shazers skrivande genom att citera från hans många artiklar och 6 böcker. Vi avslutar med en sammanfattning av vad vi tror är de 6 bestående axiomen i hans teori om lösningsfokuserad korttidsterapi, det remarkabla sättet på vilket han utvecklat sina teorier under åren, den nya lins han lämnade oss för att titta på terapeutisk interaktioner, och ett exempel på forskning som försöker att vidga det arv han efterlämnat


Share

COinS