•  
  •  
 

Original Article in English

Hendren, J. (2020). A broad overview of solution focused severe trauma & stress recovery work, with the introduction of two additional SF instruments to promote thriverhood. Journal of Solution Focused Practices, 4(2). https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol4/iss2/2

Abstract

چکیده

هدف از این مقاله نشان دادن چگونگی کارکردهای راه‌حل محور بر نتایج کودک آزاری و بی‌توجهی در بزرگسالی است و نتایج آسیب‌های روانی در بزرگسالی از کارهای ایوان دولان درباره‌ی احیاء از آسیب‌های شدید ارائه شده است (دولان 1998). سهم اصلی دولان در این مسیرکاری، تایید شده است و پیوستار مرحله‌ بندی وی شامل قربانی، بازمانده و احیا شده با تاکید بر مرحله‌ی احیا شدن با جزئیات بیان شده است و کارهای دیگر متخصصان معاصر به طور خلاصه شرح داده شده است. از کارهای بالینی نویسنده درباره‌ی بازماندگان آسیب‌های روانی، در طی 25 سال مشخص شد که مراجعان باید به طور کامل درک کنند که احیا شدن چیست، تا بتوانند به طور موثر به سوی آن حرکت کنند. همچنین ثابت شده است که آموزش سلامت روان به صورت اطلاعات شفاهی ارائه شده در جلسات و برگه‌های تایپ شده‌ای که در این جلسات ارائه می‌شوند در بیشتر موارد مفید عمل کرده‌اند. برخی تحقیقات اخیر علوم اعصاب و روان با اشاره‌ی خاص به انعطاف‌پذیری عصبی نشان داده‌اند که چگونه مراجعان از طریق این برنامه‌ی کاربردی با تخصص راه‌حل محور بهبود یافته‌اند. جزوه‌های «مرحله‌ی احیا شدن چگونه است» (شکل 1) و «پرسشنامه‌ی پیشرفت در مرحله‌ی احیا» (شکل 2) ابزارهای بسیار پیشرفته‌ای برای کمک به مراجعان هستند تا درک بهتری از امکان و نحوه‌ی دست یابی به احیا کامل را به دست آورند. هدف نویسنده این است که پزشکان بیشتری را ترغیب کند تا با ابزارهای بیشتر مجهز شوند و تشویق شوند تا چالش‌های کارهای مهم و ارزشمند را بپذیرند.

اسناد پیشنهادی: هندل جان (2020). مرور کلی بر آسیب‌های روانی شدید راه‌حل محور و کار احیاء استرس با معرفی دو ابزار اضافی راه‌حل محور برای ارتقاء احیا. مجله‌ی شیوه‌های راه‌حل محور. نسخه 4. شماره 2 مقاله 2 که در سایت


Share

COinS