•  
  •  
 

Original Article in English

Korman, H., De Jong, P., & Jordan, S. S. (2020). Steve de Shazer’s theory development. Journal of Solution Focused Practices, 4(2). https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol4/iss2/5

Abstract

תקציר

מאמר זה עוקב אחרי התפתחות החשיבה התיאורטית של סטיב דה שאזאר משנת 1969 ועד פטירתו בשנת 2005. אחרי סקירה של ההגדרה שלו למונח "תיאוריה", אנחנו מארגים את ההתפתחות בחשיבה התיאורטית שלו לארבעה שלבים, תוך זיקוק האקסיומות בהן אחז עד יום מותו. אנחנו מסבירים איך כל אקסיומה חיונית להבנה של טיפול קצר מועד ממוקד פתרון (SFBT), ולכן תורמת להבחנה של SFBT משיטות טיפול מבוססות שיחה אחרות. אנחנו נצמדים לכתיבתו של דה שאזאר בכך שאנחנו מצטטים ממאמריו הרבים ומששה ספריו. אנחנו מסכמים בציון שש האקסיומות שאנחנו מאמינים שהוא ראה כבסיס ארוך-טווח לתיאוריה שלו של SFBT, התכונות הבולטות בדרכו לפיתוח התיאוריות שלו לאורך השנים, נקודת המבט החדשה שהוא השאיר לנו לבחינת אינטראקציות טיפוליות, ודוגמה אחת למחקר, המבטיח להרחיב את המורשת הטיפולית שלו.


Share

COinS