•  
  •  
 

Original Article in English

Natynczuk, S., & Dobud, W. W. (2021). Leave no trace, willful unknowing, and implications from the ethics of sustainability for solution-focused practice outdoors. Journal of Solution Focused Practices, 5(2).

Full-text English article available at: https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss2/7

Abstract

مزایای بهره‌گیری از گفتار درمانی در خارج از منزل، به طورخاص در پاسخ به محدودیت‌های مربوط به کووید 19، هر روز بیشتر مشخص می‌شود و کارهایی که می‌توان به صورت چهره به چهره در خانه انجام داد، با افزایش آگاهی درباره مزایای حضور در فضاهای خارج از منزل، در حال بهبودی است (اورت دیویدسون 2021). در این فصل، ثبات اخلاقی درباره‌ی فعالیت‌های خارج از منزل را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم استعاره‌هایی برای درمان‌های خارج از منزل به خصوص درمان‌های فشرده‌ی راه حل محور ارائه کنیم. ما کارمان را ابتدا با شیوه‌های کنونی که برای حفظ و حفاظت از محیط‌ها و سکونت‌گاه‌هایی که به آن‌ها مراجعه می‌کنیم، آغاز می‌کنیم. سپس این اصول اخلاقی مانند «عدم پیگیری» را به عنوان استعاره‌ای برای شیوه‌های کاری درمانی راه حل محور مخصوص خارج از منزل به خصوص با توجه به نظرات مراجعین گسترش می‌دهیم. استعاره‌هایی فراهم آمده‌اند که نشان دهنده‌ی چرایی و چگونگی شیوه‌های درمانی خارج از منزل است و این استعاره‌ها باید به گونه‌ای هدف‌گذاری شوند که هیچ ردی در زندگی کسانی که به آن‌ها خدمت ارائه می‌شود باقی نگذارند زیرا آن‌ها هیچ ردی از حضورشان در سرزمینی که به آن سفر می‌کنند، باقی نمی‌گذارند. ما نشان می‌دهیم که چگونه شیوه کاری ما می‌تواند از ثبات اخلاقی استفاده کند تا بتواند از شیوه‌های کاری راه حل محور خارج از منزل‌مان تمرکز زدایی کند (ملک 2017). سپس به این نکته توجه خواهیم کرد که رویکرد آگاه از امتیاز، چگونه می‌تواند برای شیوه‌های کاری ما از روش‌های درمانی تمرکز زدایی بهره ببرد. پیشنهاد ما این است که روش‌های راه حل محور در درمان‌های خارج از منزل، نیاز به توجه بیشتری نسبت به نظریه‌های مشاوران و توجه به اخلاق مشاوران برای تکمیل صلاحیت رهبری در خارج از منزل دارد


Share

COinS