•  
  •  
 

Original Article in English

Full-text English article available at: https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/3/

Abstract

موزش مدیریت فردی راه‌حل محور در دردهای مزمن: مطالعه‌ی آزمایشی

تقریباً از هر سه نفر بالغ در ایالات متحده یک نفر دچار بیماری مزمن است. به همین دلیل، اخیراً ایالات متحده یک استراتژی ملی برای درد ارائه کرده است که شامل آموزش تکنیک‌های مدیریت فردی فعال بیماران می‌باشد. برای ارزیابی اثر بخشی برنامه‌ی مدیریت راه‌حل محور درد مزمن (برنامه‌ی جدید آموزش روانی سرپایی مبتنی بر درمان فشرده راه‌حل محور) یک مطالعه‌ی آزمایشی در لانگمونت، کلورادو انجام شد. 5 ارزیابی براساس گزارش‌های فردی اجرایی شد. با توجه به تعداد کم نمونه‌ها (12 نفر) تنها درصد تغییرات حداقلی برای پیگیری این موارد محاسبه شد. بهبود کیفیت زندگی (41.4%)، خودکارآمدی مربوط به درد (%22)، امید (16%)، بهبود ذهنی (%9.3) و عدم مشارکت در مسئله (12.3%) مشاهده شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد که تحقیقات بسیار دقیق برای درک واقعیت ضروری هستند. این مدل راه‌حل محور، یک روش کاری شخصی‌سازی شده و قدرتمند را برای جایگزینی با روش‌های مسئله محور پیشنهاد می‌کند. علیرغم وجود درد مزمن، شرکت کنندگان به جای این که بر روی اشتباهات خود تمرکز کنند بر چیزهایی که در بدن، ذهن و زندگی‌شان صحیح است، تمرکز کرده بودند.


Share

COinS