•  
  •  
 

Original Article in English

Full-text English article available at: https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/8

Abstract

روایت‌ از تفاوت‌‌ها، شباهت‌ها و ارتباط

پاسخی به توسعه‌ی نظریه‌ی کورمان، دی یونگ و استیو دی شیزرِ جوردان

در سال 2020 مجله‌ی شیوه‌های راه‌حل محور مقاله‌ای با عنوان توسعه‌ی نظری استیو دی شیزر منتشر کرد. این پژوهش به عنوان کاری تخصصی از دی شیزر مورد بررسی قرار گرفت که محققان آن را به 4 گروه تقسیم‌بندی کردند. در این مقاله 6 قاعده‌ی کلی شناسایی شد که آن‌ها معتقدند اساس تفکر دی شیزر می‌باشد. در تفسیر آن‌ها در ورای این شش اصل، نکات قابل تاملی درباره‌ی متمایز بودنSFBT وجود دارد که محققان مشتاق هستند آن‌ها را با توجه به ابعاد اساسی‌شان از بیشتر راه‌حل‌ها و شاید همه‌ی راه‌حل‌ها متفاوت جلوه دهند. این مقاله پاسخی به جنبه‌ی خاص توسعه‌ی نظری استیو دی شیزر است. در این‌جا نشان داده شده است که امکان روایت های متمایز شده ای در همین زمینه در مقایسه با رویکردهای مختلف وجود دارد و روایت‌های مشابه و موارد مرتبط با آن مطرح می‌شوند. برخی استدلال‌ها برای توسعه‌ی روایت‌های بیشتر، شباهت‌ها و ارتباطات توسعه یافته‌اند.


Share

COinS